CA - Contract Administration

Mzdový audit

Mzdový audit je ve své podstatě druhem interního auditu, který se zaměřuje na mzdovou a personální oblast. Jeho konkrétní rozsah a frekvence jsou přizpůsobeny danému klientovi, jeho potřebám a požadavkům. Cílem mzdového auditu je najít případné nedostatky a definovat nápravná a následně preventivní opatření, která povedou k odstranění nedostatků a tím snížení pravděpodobnosti udělení sankcí ze strany externích subjektů, především státních institucí. Výsledkem auditu je písemná zpráva obsahující popis situace, rizik a návrh opatření na zlepšení.

Mzdový audit, jehož předmětem je dodržování právních a interních předpisů se zaměřuje na oblasti, které jsou obvykle předmětem auditu ze strany externích subjektů (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, inspektorát práce):

 • nastavení mzdového a HR systému (pracovně-právní dokumenty, ERP) z hlediska legislativních požadavků
 • nastavení systému odměňování
 • nastavení systému evidence docházky
 • výpočet mezd, příplatků za práci přesčas, ve svátek, o víkendu atd., náhrad za dovolenou, náhrad za nemoc, náhrad při překážkách v práci, odstupného
 • výpočet a zdaňování peněžních a nepeněžních benefitů
 • výpočet a platby sociálního a zdravotního pojištění
 • výpočet a odvody srážkové a zálohové daně z příjmu včetně zpracování ročního zúčtování
 • výpočet průměrného výdělku
 • provedení srážek ze mzdy
 • plnění povinností v oblasti zákonného vykazování
 • plnění povinnosti v oblasti BOZP
 • zacházení s osobními a citlivými daty zaměstnanců
 • plnění povinností v oblasti archivace dat
 • plnění povinností v oblasti cestovních náhrad
 • plnění povinnosti v oblasti zaměstnávání cizinců

Mzdový audit zaměřený na procesy, jejich účinnost a efektivnost má za cíl zlepšit:

 • nastavení mzdového a HR ERP systému a míru jeho využití z hlediska automatického zpracování dat
 • procesy v oblasti sběru a zpracování docházkových dat
 • procesy v oblasti zachování důvěrnosti dat
 • procesy v oblasti přípravy a zpracování podkladů pro mzdy
 • procesy v oblasti oběhu HR dokumentů
 • procesy v oblasti reportingu
 • nastavení pracovních pozic a odpovědností v oblasti mezd a HR
 • systém interních kontrol a validace dat, autorizace, stanovení a plnění termínů

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Česká republika

Brno, Praha

Slovensko

Bratislava

zamknij This website uses cookies to provide services in line with Cookies policy. You can define terms and conditions of storing or accessing cookies in your browser.