CA - Contract Administration

Personální administrativa

Komplexní služba Human Capital Solutions má za cíl pokrýt jakékoliv potřeby firmy či zaměstnavatele, které souvisí s lidským kapitálem. Jsme přesvědčeni, že komplexní a provázané řešení umožňuje dosáhnutí efektivity v oblasti nákladů a procesů a přináší tak očekávanou přidanou hodnotu. Rozsah a způsob vykonávání služeb vždy závisí na požadavcích a potřebách klienta.

Díky vlastním konzultantům nebo prostřednictvím prověřených partnerů jsme schopni poskytnout služby v následujících oblastech:

 • implementace a správy docházkových a HR systémů, správy benefitů
 • pracovního práva
 • bezpečnosti práce
 • talent managementu (assessment a development centra)
 • kompetenčních modelů
 • recruitmentu
 • správy osobních složek zaměstnanců
 • revize a přípravy pracovně-právních dokumentů (tj. smluv, interních předpisů)
 • správy docházkových záznamů/systémů
 • správy benefitů
 • přípravy podkladů pro výpočet mezd
 • výpočtu různých nároků zaměstnance (např. nárok na dovolenou, placené volno, výpovědní lhůtu, odstupné, podklady pro výpočet odměn, atd.)
 • monitoringu důležitých termínů v souvislosti s pracovně-právním vztahem (uplynutí zkušební doby, uplynutí pracovního poměru na dobu určitou, harmonogram BOZP školení a zdravotních prohlídek)
 • zpracování a výpočtu cestovních náhrad
 • HR reportingu
 • revize a nastavení procesů

Součástí našeho řešení je možnost zřízení hot-line pro vaše zaměstnance nebo přítomnost konzultantů CA v sídle vaší společnosti (tzv. duty hours).

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Česká republika

Brno, Praha

Slovensko

Bratislava

zamknij This website uses cookies to provide services in line with Cookies policy. You can define terms and conditions of storing or accessing cookies in your browser.