CA - Contract Administration

Zpracování mezd

Externí zpracování mezd je pro malé a střední podniky v převážné většině případů jasně definovaný proces, který zahrnuje níže uvedené činnosti. Řešení pro větší společnosti v Contract Administration přizpůsobujeme už nastaveným procesům a konkrétním potřebám dané společnosti

 • správa mzdových záznamů a výstupů plně v souladu s aktuální legislativou a interními předpisy
 • zpracování nástupů a výstupů
 • zpracování změn v personálních a mzdových údajích
 • zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců firmy v souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním
 • import docházky na základě výstupu z docházkového systému
 • zúčtování měsíční hrubé mzdy, náhrady za dovolenou, odměn, přesčasů, nepeněžních příjmů a jiných forem odměn a náhrad (např. auta, dividendy…)
 • výpočet srážek ze mzdy a čistých mezd
 • výpočet odvodů daně z příjmů, sociálního pojištění, zdravotního pojištění, důchodového spoření
 • vypracování rekapitulace výpočtu mezd, manažerský a statistický reporting (Trexima)
 • vypracování podkladů pro zaúčtování mezd (general ledger report)
 • příprava platebních příkazů na úhradu čistých mezd, záloh, srážkové daně z příjmu, sociálního a zdravotní pojištění, důchodového spoření, případně dalších plateb třetím stranám
 • možnost převodu peněžitých prostředků na klientský účet společnosti Contract Administration, který následně zabezpečí distribuci jednotlivých plateb
 • tisk skrytých výplatních pásek, možnost distribuce elektronických výplatních pásek v PDF zajištěných heslem, možnost generování elektronických výplatních pásek na E-portal
 • vypracování a odeslání zákonných měsíčních přehledů
 • příprava potvrzení o příjmech, zápočtových listů, ELDP a dalších potvrzení podle potřeby
 • zpracování roční mzdové agendy
 • kompletace ročních mzdových příjmů
 • výpočet tzv. povinného podílu osob se změněnou pracovní schopností
 • poskytování informací o zásadních změnách v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daní z příjmu fyzických osob

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 831

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 254 630 457

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Česká republika

Brno, Praha

Slovensko

Bratislava

zamknij This website uses cookies to provide services in line with Cookies policy. You can define terms and conditions of storing or accessing cookies in your browser.