Alert - Ulga na prace badawczo-rozwojowe

01.09.2016

Czym jest ulga B+R?

Ulga podatkowa na prace badawczo-rozwojowe (B+R) została wprowadzona do ustaw podatkowych z 1 stycznia 2016 r. i zastąpiła dotychczasową ulgę związaną wyłącznie z nabywaniem nowych technologii. Nowa ulga B+R adresowana jest głównie do przedsiębiorców prowadzących badania i prace rozwojowe, m.in., dla przedsiębiorców tworzących i projektujących nowe, zmienione lub ulepszone produkty, procesy, czy usługi.

Definicja działalności B+R

Ustawa o CIT nie formułuje wprost definicji działalności B+R, jednak należy traktować ją jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zastosowanie ulgi 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie B+R mają możliwość dodatkowego (niezależnie od rozliczania kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych) odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na taką działalność. Aby zastosować ulgę należy prawidłowo zidentyfikować oraz wyodrębnić koszty kwalifikowane w księgach rachunkowych oraz wykazać je w zeznaniu rocznym. Niekiedy konieczne jest wprowadzanie zmian do regulaminów pracy, umów z pracownikami jak również opracowanie odpowiednich regulacji wewnętrznych u przedsiębiorcy.

Koszty kwalifikowane 
Do kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zalicza się:
1)    wynagrodzenie i składki pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej
2)    nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
3)    ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
4)    odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej
5)    odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.

Wysokość odliczeń kosztów kwalifikowanych 

W zależności od rodzaju wydatków oraz rozmiaru przedsiębiorstwa, kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu waha się w granicach od 10% do 30% poniesionych wydatków.

 

 

Rodzaj kosztu kwalifikowanego:

 

Procent możliwy do odliczenia

Mikro-przedsiębiorca

Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca

Pozostali podatnicy

Wynagrodzenie i składki pracowników 

30%

Nabycie materiałów i  surowców

   20%

 

 10 %

 

Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i  usługi równorzędne

Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP

 

 

 

Przykład oszczędności

Poniżej znajdą Państwo przykład oszczędności dla średniego przedsiębiorcy 1  
w rozumieniu art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Rodzaj kosztu kwalifikowanego

Kwota Poniesionego Wydatku („KPW”)

Procent do odliczenia określony w ustawie („PDO”)

Oszczędność podatkowa [KPW*PDO*19%(CIT)]

wynagrodzenia

3.000.000 zł

30%

171.000 zł

nabycie materiałów i surowców

2.000.000 zł

20%

 

76.000 zł

ekspertyzy i opinie

1.000.000 zł

20%

 

38.000 zł

 

285.000 zł


 

1 Średni przedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

 

 

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Czechy

Brno, Praga

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.