Indywidualne rachunki składkowe

23.08.2017

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą przekazywać należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych na jeden rachunek składkowy.

Przypisanie takiego numeru rachunku indywidualnie każdemu płatnikowi składek ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek.

Do 31 grudnia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygeneruje numery rachunków składkowych (zgodne ze standardem Numeru Rachunku Bankowego), zaewidencjonuje je na kontach płatników składek wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek i przekaże informacje o numerach rachunków składkowych płatnikom, którzy opłacają należności z tytułu składek. Nastąpi to albo drogą pocztową w postaci papierowej za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS (PUE) w przypadku płatników składek, którzy utworzyli profil informacyjny.

Jeśli płatnicy składek nie otrzymają informacji o rachunkach składkowych w terminie do 31 grudnia 2017 r., wówczas ustawa zobowiązuje ich do zwrócenia się do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o przekazanie informacji o numerze składkowym przed najbliższym terminem opłacania składek.   

Numery rachunków składkowych wygenerowane przez ZUS do 31 grudnia 2017 r. będą aktywne od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa przewiduje również pewne ułatwienia dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zaświadczenia o niezaleganiu oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. Możliwa też będzie weryfikacja zaświadczenia lub decyzji, przez udostępnioną stronę internetową po podaniu odpowiednich danych.

 Autor:

Monika Roman

Monika Roman
Dyrektor Działu Kadr
Contract AdministrationZapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Czechy

Brno, Praga

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.