Wystawianie zaświadczeń w formie elektronicznej

04.09.2017

Ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 992) określono nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej.

Obecnie zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, ale muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wymaga to od lekarzy i innych osób upoważnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich, ponoszenia dodatkowych kosztów lub przechodzenia odpowiednich procedur, by móc korzystać z takiej formy wystawiania zaświadczeń lekarskich. Udoskonaleniem jest to, że po wejściu w życie nowych przepisów, zaświadczenia będą mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez ZUS.

Nowe regulacje będą obowiązywały od dnia 1 grudnia 2017 roku, ponieważ ZUS musi mieć czas na dostosowanie swojego systemu teleinformatycznego, by umożliwić wprowadzanie nowego sposobu uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej.

W przypadku, gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego, nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku możliwości dostępu do internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS, wystawiający zaświadczenie lekarskie w dniu badania przekazuje ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego, zawierające dane i informacje, opatrzone jego podpisem i pieczątką. Dane i informacje niezbędne do wystawienia dokumentu wystawiający zaświadczenie lekarskie uzyskuje od ubezpieczonego.

Wystawiający zaświadczenie w terminach określonych przez prawo przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego.

Dodatkowo warto zauważyć, że przedłużono okres przejściowy, w którym istnieje możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w dotychczasowej formie papierowej. Tylko do dnia 30 czerwca 2018 roku będzie istniała możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w wersji papierowej.

Po tym terminie od dnia 1 lipca 2018 roku zaświadczenia lekarskie będą wystawiane jedynie w wersji elektronicznej.

 

 

Niniejszy biuletyn ma na celu informowanie Klientów Contract Administration o zagadnieniach z szeroko pojętej tematyki pracowniczej.  Jego intencją nie jest udzielanie porady.  Radzimy Czytelnikom, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji bądź działań w związku z informacją zawartą w niniejszym biuletynie, zasięgnęli formalnej porady.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Czechy

Brno, Praga

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.