Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia

14.08.2019

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394).

Powyższy akt prawny wprowadził w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF nowy punkt 148, czyli kolejne zwolnienie przedmiotowe.

podatek dochodowy pit zero

Na podstawie tego przepisu zwolnione od podatku dochodowego będą przychody ze:

  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy

otrzymane przez podatnika do 26 roku życia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Podana w ustawie kwota jest limitem rocznym, który w takiej wysokości będzie obowiązywać dopiero od 2020 roku. Biorąc pod uwagę to, że zmiana została wprowadzona od sierpnia tego roku, w 2019 roku obowiązywał będzie limit proporcjonalny w wysokości 35.636,67 zł  (85.528 zł : 12 x 5).

Warto zwrócić uwagę, że ze zwolnienia podatkowego wykluczono młodych ludzi zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, umowy o praktykę absolwencką, czy też umowy zlecenia zawarte na stawkę do 200 zł brutto (które są opodatkowane tzw. podatkiem zryczałtowanym). Zwolnieniu nie będą podlegać też osoby do 26 lat prowadzące własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo należy pamiętać, że zwolnienie nie obejmuje zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, ponieważ nie są one przychodem ze stosunku pracy.

 

Czytaj także: Niższa stawka PIT - kogo obejmie?

 

O zastosowaniu przepisu o zwolnieniu z podatku będzie decydował wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie na moment zawarcia umowy o pracę czy też wykonywania pracy (wiek ustalany będzie z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia).

Do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, zwolnienie nie będzie stosowane (podatnik odliczy zaliczki w zeznaniu rocznym za 2019 rok), chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF nie przekroczą kwoty 35.636,67 zł i będą w całości zwolnione z podatku na podstawie tego przepisu.

Otrzymanie takiego oświadczenia od podatnika oznacza, że płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do miesiąca, w którym w 2019 r. przychód uzyskany przez podatnika przekroczy limit na bieżący rok lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia.

Od 2020 roku pracodawca będący płatnikiem zaliczek na PDOF będzie stosował zwolnienie automatycznie.

 

Autor:

Monika Roman
Dyrektor Działu Kadr
Contract Administration

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Czechy

Brno, Praga

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.