Pro získání dodatečných informací nás kontaktujte:
Kontaktní formulář

Personální administrativa

Co je personální administrativa?

Přestože mzdové účetnictví je alfa omega mezi službami, které poskytujeme našim klientům, usilujeme o to, aby se mzdy zpracovávaly v širším kontextu činností. Personální administrativa je tak součástí další služby, kterou naše payroll účetní firma nabízí.

Komplexní služba Human Capital Solutions má za cíl pokrýt jakékoliv potřeby firmy či zaměstnavatele, které souvisí s lidským kapitálem. Služba zahrnuje správu zaměstnanců, zpracování mezd a mzdový audit. Jsme přesvědčeni, že komplexní a provázané řešení umožňuje dosáhnutí efektivity v oblasti nákladů a procesů a přináší tak očekávanou přidanou hodnotu. Rozsah a způsob vykonávání služeb vždy závisí na požadavcích a potřebách klienta.

Personální administrativa - rozsah služby

Díky vlastním konzultantům nebo prostřednictvím prověřených partnerů jsme schopni poskytnout služby v následujících oblastech:

  • správy osobních složek zaměstnanců
  • revize a přípravy pracovně-právních dokumentů (tj. smluv, dodatků, interních předpisů atd.)
  • správy docházkových záznamů/systémů
  • správy benefitů
  • přípravy podkladů pro výpočet mezd
  • výpočtu různých nároků zaměstnance (např. nárok na dovolenou, placené volno, výpovědní lhůtu, odstupné, podklady pro výpočet odměn, atd.)
  • monitoringu důležitých termínů v souvislosti s pracovně-právním vztahem (uplynutí zkušební doby, uplynutí pracovního poměru na dobu určitou, harmonogram BOZP školení a zdravotních prohlídek)
  • zpracování a výpočtu cestovních náhrad
  • HR reportingu
  • revize a nastavení procesů

Mzdová účetní vs. HR – výhody při zpracování mezd

Součástí našeho řešení je možnost zřízení hot-line pro vaše zaměstnance nebo přítomnost konzultantů CA v sídle vaší společnosti (tzv. duty hours).

Hot-lines jsou našimi klienty využívány zejména při zpracování ročního zúčtování daně, kdy zaměstnanci volají přímo našim mzdovým účetním. Ti jim po telefonu (případně i přes Teams) pomáhají s vyplněním prohlášení poplatníka daně a žádosti o roční zúčtování daně tak, aby se co nejvíc eliminovala chybovost a mzdy tak mohly být zpracovány co nejefektivněji. Zaměstnanci se mohou na hot-line rovněž informovat, jak optimalizovat svou daňovou povinnost.

V rámci duty hours mzdová účetní může docházet do vaší společnosti a být nápomocná vašim zaměstnancům a řešit jejich požadavky namísto vlastní HR.

Vzhledem k tomu, že mzdová účetní při zpracování mezd velmi často komunikuje právě s HR, ze zkušenosti víme, že HR většinou nedisponuje širšími znalostmi v payroll oblasti a mzdové účetnictví je pro HR spíše okrajovým doplňkem jinak širokých znalostí. To je samozřejmě pochopitelné, neboť samotná HR oblast je znalostně obsáhlá. Značnou výhodou tedy může být i to, že HR a mzdová účetní jsou v jedné osobě a nedochází tak k šumu při předávání informací. HR hned ví, jaké dopady pro zaměstnance či společnost bude mít určité rozhodnutí i z pohledu výpočtu mezd.

Mzdová účetní v rámci duty hours může například podepisovat pracovní smlouvy se zaměstnanci, upozorňovat zaměstnance na potřebu lékařské prohlídky, připravuje dokumentaci, vyplňuje s novými zaměstnanci prohlášení poplatníka daně, informuje nového zaměstnance, co si musí v rámci jednotlivých oddělení vyřídit (IT přístupy, vyzvednutí služebního telefonu atp.). U stávajících zaměstnanců kontaktuje především zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené, ověřuje s nimi návrat do zaměstnání, vyplňuje potřebné formuláře nebo v případě pracovního úrazu vyplňuje potřebné žádosti a dokumentaci.

Kontakt

Pro získání dodatečných informací nás kontaktujte:

Pobočky v České republice
Brno
Contract Administration
Masarykova 34/413
602 00 Brno, Česká republika
tel. +420 542 425 824
fax.
Pobočky v České republice
Praha
Contract Administration
U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha, Česká republika
tel. +420 221 111 611
fax.

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.