Podmínky poskytování služby Newsletter

Řád poskytování služby Newsletter, dále nazývaný jen jako „Řád“ vymezuje práva a povinnosti stran služby poskytované elektronicky prostřednictvím telekomunikační sítě na adrese https://www.ca-staff.eu/. Řád představuje vzor smlouvy ve smyslu článku 384 zákona ze dne 23. dubna 1964, Občanský zákoník (Sbírka zákonů z roku 1964, čís. 16, položka 93, ve znění pozdějších změn, dále nazývané jako „OZ“).

Zpracování Řádu je splněním povinnosti uvedené v článku 8 odstavec 1 bod 1 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sbírka zákonů čís. 144, položka 1204, ve znění pozdějších změn).

Akceptování Řádu znamená vyjádření vůle uzavřít smlouvu se Správcem v souladu s podmínkami uvedenými v Řádu.

Oddíl 1. Obecná ustanovení

I Definice

 1. Pojmy, používané v rámci Řádu mají následující význam:
  1. Obchodní informace - obchodní informace, ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sbírka zákonů čís. 144, položka 1204, ve znění pozdějších změn);
  2. Newsletter - zpráva předávána elektronickou poštou obsahující obchodní informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sbírka zákonů čís. 144, položka 1204, ve znění pozdějších změn);
  3. Portál - informační servis dostupný na adrese https://www.ca-staff.eu/
  4. Řád - Řád poskytování služby Newsletter;
  5. Správce - CA spol. s r.o.;
  6. Uživatel - osoba, která se přihlásila ke službě Newsletter;
  7. Služba - služba poskytovaná Newsletter.

Oddíl 2. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronickou cestou

I Rozsah služeb

 1. Služby nabízené Správcem prostřednictvím Newsletteru spočívají v:
  1. doručování Newletteru, obsahujícího marketingové informace, zejména obchodní informace o službách Správce;
  2. doručování od Správce informací o nejnovějších změnách v oboru.
 2. Akceptováním Řádu osobou, uvádějící údaje v registračním tiskopisu dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou. Od tohoto okamžiku je Správce povinen k poskytování služeb uvedených v Řádu.

Oddíl 3. Podmínky poskytování služeb elektronickou cestou

 1. Technické požadavky nezbytné k řádnému provozu služby Newsletter:
  1. Počítač PC s procesorem [1,5 GHz/2,5GHz].
  2. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez verze Home Basic), Windows 7 (bez verze Home Basic), Windows 8 a Windows 10,
  3. [1GB/5GB] volné kapacity na pevném disku,
  4. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1 GB/2 GB],
  5. Rozlišení obrazovky [1024 x 768/1280 x 1024],
  6. Myš,
  7. Klávesnice,
  8. MS Internet Explorer nebo Firefox.
 2. Správcem používané systémy a aplikace zajišťují vysokou úroveň zabezpečení a ochrany osobních údajů. Uživatel si ale musí být vědomý, že využívání služby Newsletter vyžaduje používání veřejné telekomunikační sítě (Internetu), co je spojeno s nárůstem rizika existence následujících ohrožení:
  1. možnost doručení spamu, to znamená neobjednané rek-lamní (obchodní) informace zasílané elektronickou cestou;
  2. existence a fungování programového vybavení typu malware, včetně: počítačových virů, to znamená speciálního programového vybavení, které je schopné po spuštění infikovat soubory nakažlivým způsobem, který obyčejně není uživatelem pozorován; viry mohou být méně nebo více škodlivé pro operační systém, v němž se nacházejí, nositelem tohoto druhu programového vybavení mohou být přílohy elektronické pošty;
  3. existence a fungování internetových červů (worm), to znamená škodlivého programového vybavení schop-ného infikovat nakažlivým způsobem, včetně případu absence řádné obsluhy (aktualizace programového vybavení) IT systému ze strany Uživatele může vést k úspěšnému útoku internetového červa;
  4. možnost provozování programového vybavení typu spyware, to znamená programového vybavení, které špehuje činnost uživatele v Internetu, instalu-jícího se bez jeho vědomí, souhlasu a kontroly;
  5. možnost vystavení nebezpečí crackingu (prolomení zabezpečení, anebo phishingu (lovení hesel);
  6. sniffing - nepovolený odposlech, odlišný od toho, který se nachází v mezích pojmu cracking a phishing, a spočívající ve využití snifferu - počítačového programu, jehož úkolem je zachytávání a případné analyzování údajů proudících v síti;
  7. možnost být vystaven na působení jiného nechtěného nebo „zlomyslného“ programového vybavení, jež pro-vádí úkony, které uživatel neměl úmyslu provést.

Oddíl 4. Podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování služeb elektronickou cestou

 1. I Podmínky pro uzavření Smlouvy
  1. Smlouvu o poskytování Služby mohou uzavřít osoby, které v registračním tiskopisu uvedly svou e-mailovou adresu, akceptovaly Řád a potvrdily svou e-mailovou adresu;
  2. V Registračním tiskopisu vyplňovaném osobou, jež má v úmyslu využívat Službu, je nezbytně nutné uvést adresu elektronické pošty.
 2. Ukončení Smlouvy může nastat, zejména:
  1. na žádost Uživatele, kdykoliv, a zejména pomocí příslušného tlačítka nacházejícího se v zápatí každého z Newsletterů;
  2. z iniciativy Správce, v případě, že Uživatel nedodržuje povinnosti, které vyžaduje Řád;
  3. V důsledku ukončení Smlouvy.
 3. Ukončení předmětné Smlouvy nemá za následek zpětvzetí souhlasu na zasílání obchodních informací. Zpětvzetí souhlasu může být provedeno jakoukoliv formou, zejména zasláním takovéto žádosti na e-mailovou adresu: contact@ca-staff.eu, anebo zasláním písemného prohlášení na adresu: to CA spol. s r.o. , location in Praha, U garáží 1611/1, Praha 7 – Holešovice, 170 00. „vedená u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 48378.
 4. Správce si vyhrazuje právo na ukončení služby Newsletter bez uvedení důvodů po předchozím upozornění Uživatelů.

Oddíl 5. Ochrana osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, autorská práva, komentáře

 1. Správcem osobních údajů shromažďovaných za účelem posky-tování služby Newsletter je Správce.
 2. Správce zajišťuje realizaci požadavků vyplývajících ze zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2015, položka 2135, ve znění pozdějších změn).
 3. V souladu s výše uvedeným Řádem, Správce bude zasílat marketingové informace týkající se jeho výrobků a služeb až do doby, kdy bude vyjádřen nesouhlas ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
 4. Bez samostatného souhlasu, údaje nejsou zpřístupňovány jiným subjektům,
  s výjimkou těch, které jsou k tomu oprávněné na základě právních předpisů.
 5. Máte právo přístupu k obsahu a opravám svých osobních údajů.

Oddíl 6. Závěrečná ustanovení

 1. Právo a příslušný soud. Rozhodným právem pro všechny právní vztahy
 2. vyplývající z předmětného Řádu je polské právo. Veškeré spory budou řešeny místně příslušnými polskými obecnými soudy.
 3. Výklad ustanovení Řádu. Názvy paragrafů mají pouze informativní charakter a nemají vliv na výklad ustanovení Řádu.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.