Antivirus – aktuální informace

27.07.2020

COVID-19 stále negativně ovlivňuje české hospodářství, a tak se vláda rozhodla prodloužit oba režimy A a B projektu Antivirus. Režimy platí do 31.8.2020 a zaměstnavatelé tak mohou žádat o částečnou úhradu mzdových nákladů v případech překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Antivirus C platí od počátku pro měsíce červen, červenec a srpen. Na rozdíl od prvních dvou režimů se však nejedná o finanční subvenci od státu, ale o odpuštění pojistného. Podrobněji se na něj podíváme v tomto článku.

Zopakujme si základní podmínky pro odpuštění sociálního pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel za své zaměstnance:

  • počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje k poslednímu dni daného měsíce 50
  • tento počet musí představovat aspoň 90 % stejného počtu k 31.3.2020
  • vyměřovací základ za všechny zaměstnance v pracovním poměru za daný měsíc představuje aspoň 90 % vyměřovacího základu za měsíc březen 2020
  • zaměstnavatel za daný měsíc odvedl pojistné za zaměstnance v zákonné lhůtě
  • zaměstnavatel za daný měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus (A nebo B)
  • pojistné nelze snižovat za zaměstnance, kterým byla dána výpověď z důvodů v § 52 a) až c) zákoníku práce nebo za zaměstnance, jejichž pracovní poměr netrval k poslednímu dni měsíce

Ad 1) Jedná se pouze o zaměstnance v pracovním poměru. Při zjišťování počtu zaměstnanců v březnu, červnu, červenci a srpnu tak nebereme v potaz pracovníky na DPP, DPČ, statutární zástupce nebo zaměstnance v pracovním poměru, na něž se pro účely pojistného vztahují právní předpisy jiného státu.

Ad 2) Zde pro určení zaměstnanců, kteří se sem počítají, platí stejné podmínky jako pro bod 1.

Ad 3) Nerozlišuje se, z jakého důvodu je vyměřovací základ nižší. Pokud vyměřovací základ v měsíci žádosti o odpuštění pojistného nedosahuje ani 90 % března jen kvůli tomu, že zaměstnavatel v březnu vyplatil roční bonusy, nebo odešli někteří zaměstnanci na mateřskou dovolenou či onemocněli, podmínka není splněna a zaměstnavatel tak nemá nárok na odpuštění pojistného. Omezení v podobě maximálního vyměřovacího základu se pro tento účel nepoužije. Při kontrole procenta vyměřovacího základu se vychází z „neohraničeného“ základu, nikoli finálního, který se uvádí na přehled o platbě pojistného a ze kterého se pojistné platí. Dále si vyměřovací základ nemůže snížit zaměstnavatel, který v březnu neměl žádného zaměstnance účastného nemocenského pojištění (zde nezáleží, zda zaměstnanec byl v pracovním nebo jiném pracovně-právním vztahu).

Ad 6) Vyměřovací základ u konkrétního zaměstnance, kterému byla dána výpověď z daných důvodů, se nemůže snižovat již za měsíc, kdy byla výpověď podána, tedy pokud byla zaměstnanci dána výpověď 29.6.2020, za měsíc červen si nelze za tohoto zaměstnance snižovat vyměřovací základ a pojistné je nutno odvést z plného základu tohoto zaměstnance. Naopak pokud byla podána výpověď až 1.7., přičemž splatnost pojistného za červen je do 20.7., platí, že za tohoto zaměstnance si můžeme snížit pojistné za měsíc červen, neboť výpověď v červnu ještě podána nebyla.

Nadále jsou vyloučeni zaměstnavatelé vedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce (stát, územní celky,…), zaměstnavatelé, kteří k 1.6.2020 nejsou daňovými rezidenty ČR nebo jiného státu EHP (za dalších podmínek), a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří čerpají jinou kompenzaci v souvislosti s COVID-19.

Snížení pojistného je u každého zaměstnance omezeno do limitu vyměřovacího základu ve výši 52 253 Kč.

Přidáno 11.8.2020:

Výše uvádíme, že vyměřovací základ se nemůže snižovat za zaměstnance, kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 a) až c) zákoníku práce. Jak na svých stránkách uvádí ČSSZ, jiná je situace, kdy s tímto zaměstnancem byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru ze stejných důvodů. Na rozdíl od výpovědi, existence takové dohody nebrání ve snížení vyměřovacího základu za tohoto zaměstnance, přestože byla dohoda uzavřena z důvodů uvedených v § 52 a) až c) zákoníku práce.


 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Česká republika

Brno, Praha

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.