Možnosti zlepšení situace v oblasti sociálního pojištění

21.10.2021

Mzdová účetní čas od času narazí na některé možnosti, jak si zaměstnanci mohou vylepšit situaci v oblastí sociálního pojištění. Bohužel zde nebudeme mluvit o snížení pojistného, ačkoli v určitém smyslu to je možné u vysokopříjmových zaměstnanců. V následujícím článku představíme dva nástroje, které lze v sociálním pojištění využít, avšak jejich využitelnost se omezuje na malý okruh zaměstnanců a případů.

V sociálním pojištění existuje institut maximálního vyměřovacího základu. Znamená to, že pokud zaměstnanec v průběhu roku dosáhne určité výše mzdy a jiných příjmů (kumulativně), tak již z tohoto příjmu přestává platit sociální pojištění. Tento limit se mění každý rok a pro rok 2021 činí 1 701 168 Kč. Pokud tedy někdo má hrubou mzdu vyšší než 141 764 Kč (v průměru), tak během roku 2021 přestane platit sociální pojištění. Čím vyšší má mzdu, tím dříve v průběhu roku přestává sociální pojištění platit. Mezi jednotlivými zaměstnavateli však neexistuje informační součinnost a pokud zaměstnanec v průběhu roku přejde k novému zaměstnavateli, ten mu začne limit 1 701 168 Kč uplatňovat od začátku, přičemž zaměstnanec mohl u předchozího zaměstnavatele již něco z tohoto celkového limitu vyčerpat.

Na tuto situaci myslí § 15a, odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, dle kterého může zaměstnanec všechny své zaměstnavatele požádat o vydání potvrzení úhrnu vyměřovacích základů za kalendářní rok. Na základě těchto potvrzení může zaměstnanec požádat o vrácení pojistného, které se mu strhlo ze mzdy nad uvedený limit.

Druhý nástroj mohou využít zaměstnanci, kteří během celoměsíční nemoci či mateřské dovolené dostávají bonus, případně se jim dodaňuje nějaký nepeněžní příjem. Obecně platí, že důchod se vypočítává z příjmů dosažených během ekonomicky aktivního života a doby pojištění. Protože však během tzv. omluvných důvodů (např. výše zmíněná nemoc, mateřská dovolená, ale i jiné doby) zaměstnanci většinou nedostávají příjem, dny omluvných důvodů se počítají do vyloučených dob. Tyto vyloučené doby pak snižují počet dní, které se používají pro výpočet průměrné výše příjmu, ze které se pak počítá důchod.

Ovšem pokud omluvné důvody trvají po celý kalendářní měsíc a v tomto kalendářním měsíci je zúčtován nějaký příjem (byť jen 1 Kč), platí, že za tento kalendářní měsíc nesmí být dny započítány do vyloučených dob, což může negativně ovlivnit výši důchodu. Zaměstnanec ale může využít § 16, odst. 7 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a požádat o upřednostnění vyloučené doby před zúčtovaným příjmem. K tomu bude potřebovat opět potvrzení zaměstnavatele, které mzdová účetní vystaví na základě § 37, odst.2, písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Využít takové možnosti má smysl pouze je-li příjem menší než jeho obvyklá výše.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Česká republika

Brno, Praha

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.