Obecné změny v ošetřovném a otcovské

17.12.2021

Již v září 2021 vyšel ve sbírce zákon, který mění některé parametry ošetřovného a otcovské. Protože se jedná i o překážky v práci, je nutné, aby mzdová účetní o těchto změnách věděla.

U dlouhodobého ošetřovného bude nově vyžadována podmínka hospitalizace aspoň 4 dnů (nyní 7 dní).

U klasického ošetřovného se rozšiřuje okruh osob, u nichž není vyžadováno žití ve společné domácnosti. Nyní totiž platí, že pouze v případě ošetřování dítěte do 10 let rodičem není vyžadováno žití ve společné domácnosti. Otec, který tak se svým dítětem nežije, má nárok na ošetřovné. Ošetřovat však lze i jiné osoby, nicméně pokud na ně chce zaměstnanec na ně čerpat ošetřovné, musel by s ošetřovanou osobou žít ve společné domácnosti. To se od 1.1.2022 změní u příbuzných v linii přímé – tedy rodič a dítě (bez ohledu na věk), prarodič a vnuk atd. Podmínka společné domácnosti rovněž nebude muset být splněna mezi manželi, registrovanými partnery, sourozenci, u rodičů manžela nebo rodičů registrovaného partnera.

Jen připomeňme, že na tyto osoby (kromě dítěte do 10 let) lze čerpat ošetřovné jen v případě, že to jejich zdravotní stav nezbytně vyžaduje. To se nemění.

Otcovská se od 1.1.2022 prodlužuje z jednoho na dva týdny. Rovněž se prodlužuje období 6 týdnů od dne porodu, v němž musí zaměstnanec nastoupit na otcovskou. Doba se prodlužuje o dobu hospitalizace dítěte. V takovém případě však musí otec nastoupit na otcovskou nejpozději do 1 roku věku dítěte.

Dle přechodných ustanovení bude mít nárok na 2 týdny otcovské i ten, jehož dítě se narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k 1. lednu 2022 ještě neuplynulo 6 týdnů od jeho narození. Tedy dítě se musí narodit po 20. listopadu 2021. Pokud si již zaměstnanec 1 týden vybral (v roce 2021), tak si může určit začátek čerpání druhého týdne v roce 2022 v období 6 týdnů po narození dítěte.

Pokud by se tedy dítě narodilo 21. listopadu 2021, zaměstnanec může zahájit druhý týden otcovské nejpozději 1. ledna 2022.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.