Oblast mzdy – změny od roku 2021

21.01.2021

Začátek roku je tradičně obdobím změn, ať už se bavíme o změnách v legislativě, tak i o změnách různých limitů a rozhodných částek. Shrňme si tedy základní změny, které nastaly s novým rokem.

Zrušení superhrubé mzdy

Po 13 letech došlo ke zrušení superhrubé mzdy, což znamená reálné snížení daňové zátěže pro zaměstnance. Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a základ daně se tak nebude navyšovat o zdravotní a sociální pojištění, které platí zaměstnavatel. Zároveň došlo k navýšení slevy na poplatníka na 2320 Kč měsíčně (od roku 2022 se zvýší znovu na 2570 Kč). Formálně byla zrušena tzv. solidární daň, nicméně fakticky druhá daňová sazba zůstala zachována v téměř stejné výši a limit, od kterého bude placena, se počítá stejně jako tomu bylo do roku 2020. Nově však odpadla těmto lidem s vyššími výdělky, daněné zvýšenou sazbou 23 %, povinnost podávat daňové přiznání.

Samotný limit pro druhou sazbu daně se zvýšil na 1 701 168 Kč za rok, resp. 141 764 Kč měsíčně.

Dovolená v hodinách

článku z 22.6.2020 jsme již informovali o zásadní změně ve výpočtu nároku na dovolenou. Od 1.1.2021 se nárok na dovolenou počítá v hodinách. Došlo tak k odstranění některých znevýhodnění zejména pro zaměstnance s nerovnoměrnou pracovní dobou a zaměstnance, kteří pracují méně dní v týdnu. Přestože se nárok počítá v hodinách, směnu lze čerpat nejméně ve výši poloviny směny, nejedná-li se o zůstatek dovolené ke konci roku či konci pracovního poměru.

Stravenkový paušál

Zaměstnavatelé mohou nově poskytovat svým zaměstnancům tzv. stravenkový paušál jako alternativu ke klasickým stravenkám. Příspěvek zaměstnavatele na stravování tak může být nově v peněžní formě. Takový příspěvek je však osvobozen pouze do limitu 75,60 Kč (limit pro 2021) za jednu směnu. Cokoli nad tuto částku musí být zaměstnanci zdaněno. Stravenkový paušál není povinný a mohou být nadále využívány klasické stravenky.

Minimální mzda, redukční hranice

Minimální mzda vzrostla na 15 200 Kč, čímž vzrostl i minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění. Zároveň tak vzrostl i minimální příjem nutný k tomu, aby zaměstnanci vznikl nárok na daňový bonus, na 7 600 Kč.

Došlo ke změnám redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu, ze kterého se počítají nemocenské dávky následovně (v závorce uvedeny hranice hodinových sazeb pro náhradu mzdy za nemoc).

  • redukční hranice činí 1 182 Kč (206,85 Kč)
  • redukční hranice činí 1 773 Kč (310,28 Kč)
  • redukční hranice činí 3 545 Kč (620,38 Kč).

Maximální vyměřovací základ a rozhodný příjem

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění se zvýšil na 1 701 168 Kč na rok. Pozornému čtenáři neujde, že se jedná o stejnou částku, od níž se platí zvýšená sazba daně 23 %.

Rovněž došlo k navýšení rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu u nemocenského pojištění na 3 500 Kč. Nově se u zaměstnání malého rozsahu počítá sociální pojištění až od této částky. U DPČ se zdravotní pojištění počítá od této částky vždy a zároveň je to hranice, do níž je strhávána srážková daň při nepodepsaném prohlášení k dani.

Exekuční srážky ze mzdy

Nezabavitelná částka na povinného se zvýšila z 7 771,50 Kč na 7 872,75 Kč a částka, nad kterou se příjem zabavuje bez omezení, se zvýšila z 20 724 Kč na 20 944 Kč.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.