Odpuštění sociálního pojištění pro malé zaměstnavatele

30.06.2020

Dne 30.6.2020 vyšel ve sbírce zákon, jenž za měsíce červen-srpen 2020 odpouští pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel za své zaměstnance.

Jedná se pouze o odpuštění sociálního, nikoliv zdravotního pojištění. Podle znění zákona není třeba podávat žádnou žádost, zaměstnavatel sám musí správně posoudit, zda má na odpuštění (snížení) pojistného nárok a sám toto snížení provede. Státní instituce mohou splnění některých podmínek ověřit samy. Finální kontrola by měla být provedena v rámci standardní kontroly ze strany ČSSZ, která se koná pravidelně cca každé 3 roky.

Základní podmínky odpuštění/snížení pojistného:

  • počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje k poslednímu dni daného měsíce 50
  • tento počet musí představovat aspoň 90 % stejného počtu k 31.3.2020
  • vyměřovací základ za všechny zaměstnance za daný měsíc představuje aspoň 90 % vyměřovacího základu za měsíc březen 2020
  • zaměstnavatel za daný měsíc odvedl pojistné za zaměstnance v zákonné lhůtě
  • zaměstnavatel za daný měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus

Dále jsou vyloučeni zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce (stát, územní celky,…), zaměstnavatelé, kteří k 1.6.2020 nejsou daňovými rezidenty ČR nebo jiného státu EHP, a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří čerpají jinou kompenzaci v souvislosti s COVID-19.

Snížení pojistného je u každého zaměstnance omezeno do limitu vyměřovacího základu ve výši 52 253 Kč. Pojistné z vyměřovacího základu přesahující tuto hranici, musí být zaměstnavatelem zaplaceno. Pojistné nelze snižovat za zaměstnance, kterým byla dána výpověď z důvodu v § 52 a) až c) zákoníku práce ani za zaměstnance, jejichž pracovní poměr netrval k poslednímu dni daného měsíce.

ČSSZ připraví nový přehled o výši pojistného, na který zaměstnavatel snížení pojistného vyznačí.

 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.