Pracovní volno vedoucích táborů s náhradou mzdy

22.07.2021

Je období prázdnin, kdy mnoho dětí odjíždí na tábor. Zákoník práce myslí na to, že vedoucí táborů, instruktoři, vychovatelé atd. musejí být pro svou činnost často uvolněni ze zaměstnání a dává jim tak možnost čerpat v kalendářním roce až 3 týdny volna. Toto volno může být rozděleno na více částí, ale součet jednotlivých částí nesmí přesáhnout zmíněné 3 týdny. Od roku 2021 platí, že jeden týden tohoto volna může být placený.

Aby mohlo být volno poskytnuto (placené či neplacené), zaměstnanec musí nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracovat soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Brání-li tomu vážné provozní důvody, může zaměstnavatel poskytnutí volna odmítnout.

Podmínky pro náhradu mzdy

Náhrada mzdy za jeden týden pracovního volna přísluší pouze, pokud je akce pořádána právnickou osobou, která je zapsaná ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. Přičemž zaměstnanec má povinnost tuto skutečnost zaměstnavateli prokázat.

Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno, vyhlášené podle zákona upravujícího zaměstnanost. Pro rok 2021 tedy budeme počítat s částkou 34 611 Kč (sdělení MPSV č. 574/2020 Sb.) jako maximálním limitem.

Zaměstnavatel pak může požádat ČSSZ o úhradu poskytnuté náhrady mzdy. Žádost se vyplňuje na stránkách ČSSZ a je nutno společně se žádostí doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.