Rodičovský příspěvek, rodičovská dovolená a mzdy

03.11.2021

Mezi zaměstnanci často dochází k záměně pojmů „rodičovský příspěvek“ a „rodičovská dovolená“. Někteří zaměstnanci si dokonce myslí, že se jedná o totéž, což má za následek, že mezi těmito pojmy vůbec nerozlišují a pravidla pro jeden institut automaticky aplikují na ten druhý. Pojďme si tedy vysvětlit základní rozdíly, zejména jak na tyto rozdíly nahlíží mzdová účetní.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory. Jedná se o dávku vyplácenou státem jednomu z rodičů nejmladšího dítěte poté, co je ukončeno vyplácení peněžité pomoci v mateřství (což je dávka nemocenského pojištění). Celková výše dávky činí 300 000 Kč (450 000 Kč, pokud se jedná o vícerčata) a je vyplácena na měsíční bázi nejdéle do 4 let věku dítěte. Vyplácení rodičovského příspěvku však může být ukončeno dříve, pokud je již částka 300 000 Kč vyčerpána. Záleží tedy na výši měsíční částky, kterou si rodič zvolí.

Rodičovská dovolená

Naproti tomu rodičovská dovolená je jedna z překážek v práci na straně zaměstnance, která je upravována zákoníkem práce. Ačkoli názvy jsou podobné, z uvedených definic je zřejmé, že se jedná o něco úplně jiného. Rodičovská dovolená je volno v práci, rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory. Společného mají pouze to, že mnohdy budou časově na sebe navázané, ačkoli je nutno zdůraznit, že tomu tak právě není vždy.

Zatímco o rodičovskou dovolenou může zaměstnanec požádat na libovolně dlouhou dobu, nejdéle však do 3 let věku dítěte, rodičovský příspěvek může být čerpán až do 4 let věku dítěte. Zde je asi nejčastější omyl, kdy si mnozí rodiče myslí, že mají právo na uvolnění z práce, dokud jejich dítě neoslaví své 4. narozeniny, protože přece do tohoto věku čerpají rodičovský příspěvek. Opak je však pravdou. Rodičovský příspěvek nijak nesouvisí s délkou rodičovské dovolené. Maximální délka rodičovské dovolené je daná zákoníkem práce a nelze ji žádným způsobem prodloužit. Automaticky končí po dovršení věku 3 let dítěte (neskončila-li dříve z vůle zaměstnance).

Pokud by rodič chtěl být uvolněn z práce i po tomto datu, musel by se se zaměstnavatelem dohodnout na neplaceném volnu. Ovšem s neplaceným volnem musí zaměstnavatel, na rozdíl od rodičovské dovolené, souhlasit.

Dalším rozdílem je, rodičovský příspěvek může čerpat vždy jen jeden z rodičů, zatímco rodičovskou dovolenou můžou čerpat oba rodiče současně. V takovém případě však musí počítat s tím, že jediným jejich příjmem bude právě rodičovský příspěvek pro jednoho z nich.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.