Uznání slevy na studenta v rámci měsíční mzdy – střední školy

14.12.2020

Sleva na studenta je jedna z velmi často využívaných daňových slev. Mzdová účetní ji může uznat na měsíční bázi nebo zpětně v rámci ročního zúčtování. Její velkou výhodou je, že na ni má nárok i daňový nerezident, což o většině ostatních slev či jiných zvýhodněních říct nelze. Vzhledem k její nízké výši však nemá velký vliv na finální podobu čisté mzdy.

Sleva na studenta je (v rámci měsíční slevy) definovaná v § 35ba, odst. 1, písm. f) zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), podle kterého má nárok na slevu zaměstnanec, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, a to až do věku 26 let, resp. 28 let, pokud studuje prezenční formou doktorské studium.

Ovšem aby mzdová účetní spočítala mzdy a uznala slevu na studenta správně, je podstatné znát i zákon o státní sociální podpoře, neboť ten blíže definuje tzv. soustavnou přípravu na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje především studium na středních a vysokých školách, s tím, že dle zákona se studium na vyšší odborné škole považuje za studium na střední škole. Abychom mohli správně určit, kdy zaměstnanec začal studovat, musíme se podívat rovněž do školského zákona a zákona o vysokých školách, přičemž platí, že slevu pro daný měsíc můžeme uplatnit pouze, pokud byl zaměstnanec studentem k prvnímu dni daného měsíce (§ 35ba, odst. 3 ZDP).

Zákon o státní sociální podpoře však uvádí některé výjimky, dle kterých se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje i jiná doba, než která je definovaná ve školském zákoně nebo zákoně o vysokých školách. Mzdová účetní musí tyto výjimky znát, protože se často stává, že zaměstnanci požadují zvýšení své mzdy prostřednictvím uplatnění slevy i v měsících, v nichž nárok na slevu nevzniká, případně v měsících, v nichž zatím nemůžeme vědět, zda nárok vznikne. Mezi tyto doby na střední škole patří:

  • doba prázdnin, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu, tedy doba prázdnin mezi jednotlivými ročníky, pokud student pokračuje ve studiu, s výjimkou posledního ročníku
  • doba od úspěšného vykonání maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce školního roku
  • doba školních prázdnin bezprostředně navazující na skončení studia – zde však platí určitá omezení; pokud se student končící na střední škole nestal studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž ukončil studium na střední škole, nelze dobu školních prázdnin po skončení studia uznat:
    • v měsících, kdy student vykonával celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, čímž se rozumí mj. zaměstnání (či práce na základě DPP/DPČ), které zakládá účast na nemocenském pojištění
    • v měsících, kdy student měl po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
    • v měsících, kdy výdělečná činnost a podpora v nezaměstnanosti v předchozích dvou bodech na sebe bezprostředně navazují a trvají po celý kalendářní měsíc

Příklady

Student na střední škole ukončil v červnu 3. ročník a od září nastoupil do 4. ročníku. Za červenec a srpen lze uznat slevu na studenta.

Student na střední škole ukončil v červnu 3. ročník. Od září měl nastoupit do posledního 4. ročníku, ale rozhodl se, že školu nedokončí, a zanechal studia. Na žádnou další školu nenastoupil. Slevu na studenta lze uznat naposledy za červen.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 1. června do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Ve studiu již na žádné (ani vysoké) škole nepokračoval. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Od července však již slevu na studenta uznat nelze.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 1. června do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 10 000 Kč (nezakládá účast na nemocenském pojištění). Ve studiu již na žádné (ani vysoké) škole nepokračoval. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Sleva přísluší i za červenec a srpen.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 2. července do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Ve studiu již na žádné (ani vysoké) škole nepokračoval. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Za červenec lze rovněž slevu uznat, neboť výdělečná činnost netrvala celý kalendářní měsíc. Za srpen již slevu uznat nelze.

Student vykonal úspěšně maturitní zkoušku dne 12. května. Od 1. června do 30. září pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Dne 15. července byl zapsán ke studiu na vysoké škole. Bez jakýchkoli omezení lze za červen uznat slevu na studenta. Sleva přísluší i za červenec a srpen.

Student vyšší odborné školy studuje v kombinované formě druhý ročník. Na období prázdnin mezi druhým a třetím ročníkem pracoval na DPP s hrubým měsíčním výdělkem 15 000 Kč (zakládá účast na nemocenském pojištění). Sleva na studenta mu nenáleží, neboť studium na střední škole (VOŠ) v kombinované formě v případě výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění není považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.