Zúčtování mzdy po skončení dohody

08.01.2021

V dnešním článku se podíváme, jaké důsledky může mít vyplacení a zúčtování dodatečného příjmu v období po skončení dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Pokusíme se vysvětlit, co všechno musí mzdová účetní v této souvislosti udělat a proč. Pro účely mírného pobavení se však na úvod podívejme, jak zní odstavec zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který tuto problematiku řeší.

„Započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž skončilo zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce, a příjem zúčtovaný v dalším kalendářním měsíci, popřípadě kalendářních měsících ve výši, která nezaložila v tomto měsíci, popřípadě měsících účast na nemocenském pojištění, se považují za příjem zúčtovaný v kalendářním měsíci, v němž úhrn započitatelných příjmů zahrnovaných do posledního kalendářního měsíce, ve kterém naposledy trvalo zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce, dosáhl výše zakládající účast na pojištění v tomto měsíci.“

Co tedy tento odstavec říká? Všichni víme nebo aspoň tušíme, že dohody o provedení práce a o pracovní činnosti mají speciální postavení, co se týče zdravotního a sociálního pojištění, a na rozdíl od příjmu plynoucího z hlavního pracovního poměru se z nich do určité výše pojistné nehradí. To s sebou samozřejmě nese i některá negativa, např. že v takových měsících, kdy se z dohody neplatí pojištění, není takový zaměstnanec ani zdravotně, resp. sociálně pojištěn. Pokud mu nevzniklo pojištění z jiného titulu, odrazí se to v případě sociálního pojištění negativně na výši, příp. samotné existenci starobního důchodu a v případě zdravotního pojištění na povinnosti zaplatit zdravotní pojištění za daný měsíc z jiných vlastních zdrojů.

Pro dohodu o provedení práce platí již řadu let limit měsíční mzdy 10 000 Kč. To znamená, že pokud příjem z dohody nepřekročí v daném měsíci tento limit, zdravotní ani sociální pojištění nevzniká a pojistné se neodvádí. Co se však stane, když mzdová účetní na dohodě zúčtuje příjem až po jejím skončení? Výše citovaný odstavec v podstatě říká, že takový příjem musíme přičíst k příjmu, který byl zúčtovaný v měsíci, kdy dohoda skončila a zpětně se podívat, zda daný limit nebyl v součtu překročen. Pokud tedy dohoda trvala do 31.5. a v květnu bylo zúčtováno 10 000 Kč a následně v srpnu byly dodatečně vyplaceny 2 000 Kč, mzdová účetní správně v měsíci květnu neodvede pojistné a vede zaměstnance jako nepojištěného. Ovšem v srpnu, po zúčtování dodatečných 2 000 Kč, musí správně přičíst tyto 2 000 Kč k 10 000 Kč, které byly zúčtovány v květnu a znovu zpětně posoudit, zda nebyl limit překročen a zpětně vyřešit pojištění. V tomto případě byl tedy limit překročen, neboť celková částka činí 12 000 Kč. Mzdová účetní tak musí v srpnu z částky 2 000 Kč kromě daně odečíst i pojistné na ZP a SP, které se počítá z celých 12 000 Kč.

Toto pojistné odvede státním institucím za měsíc srpen a jeho výši uvede i na přehledu pojistného za srpen. Zároveň však musí vyřešit původní evidenci zaměstnance jako nepojištěného. Musí tedy zaslat přihlášku a odhlášku ke zdravotnímu (případně i sociálnímu) pojištění za měsíc květen, musí opravit již odeslaný evidenční list důchodového pojištění (nebo jej zaslat dodatečně) a k tomu navíc opravit i počet pojištěnců na přehledu pojistného zdravotního pojištění za květen.

Aby byly mzdy správně spočteny, musí si mzdová účetní na zúčtování příjmu po skončení dohody dávat pozor, protože ne každý mzdový program tuto záležitost ohlídá sám. Na druhé straně zaměstnanec musí počítat s tím, že dodatečné zúčtovaní mzdy může být značně ovlivněno vysokým pojistným a někdy kvůli tomu dokonce může zůstat vůči zaměstnavateli v dluhu, neboť ani celá částka zúčtované mzdy nepokryje daň a pojistné.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Pokud chcete mít vždy nejaktuálnější informace, přihlaste se k našemu newsletteru

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vratislav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Česká republika

Brno, Praha

Polsko

Varšava, Vratislav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Volba týkající se souborů cookies na této stránce

Firma Contract Administration Sp. z o.o. může využívat soubory cookies, k ukládání informací o přihlašování, shromažďování údajů pro optimalizaci funkčnosti website a poskytování reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Níže popsaným způsobem zvolte, zda tento website může používat funkční nebo reklamní soubory cookies.

zamknij Tato stránka používá cookies, aby Vám zajistila nejlepší uživatelský zážitek. Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Kdykoli můžete změnit své nastavení cookies pomocí nastavení svého prohlížeče.