Świadectwa pracy – zmiany od września

01.08.2019

7 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów dotyczących świadectw pracy. Jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje?

świadectwa pracy kadry komputer

Termin wydania świadectwa pracy

Podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy w dniu ustania stosunku pracy, jeżeli w ciągu 7 dni od tego momentu nie zamierza nawiązać z daną osobą kolejnego stosunku pracy. Jeśli w ciągu tych 7 dni nawiąże z pracownikiem kolejny stosunek pracy, świadectwo pracy powinno być wydane tylko na wniosek pracownika. Takie żądanie pracownik jest zobowiązany zgłosić najpóźniej dzień przed ustaniem stosunku pracy.

Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy nie jest możliwe, pracodawca ma 7 dni na wysłanie go lub dostarczenie w inny sposób pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej. 

Sprostowanie świadectwa pracy – dłuższy termin

Od 7 września 2019 roku pracownik będzie miał więcej czasu na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Obecnie ma na to 7 dni od daty otrzymania świadectwa, po wejściu w życie zmian okres ten wydłuży się do 14 dni. W przypadku odmowy korekty świadectwa pracy przez pracodawcę, pracownik w ciągu 14 dni od czasu otrzymania odmowy, będzie mógł zwrócić się o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.

Zmianą będzie także zniesienie obowiązku wskazania pracownikowi przez pracodawcę właściwego sądu rejonowego - sądu pracy, do którego powinien zgłosić się z żądaniem sprostowania świadectwa pracy.

Trwałe zniszczenie poprzedniego świadectwa pracy

Według znowelizowanych przepisów po wydaniu pracownikowi sprostowanego świadectwa pracy, pracodawca w sposób trwały (uniemożliwiający odtworzenie) usunie z akt osobowych pracownika poprzednie świadectwo pracy.

Świadectwo pracy z fotokodem

Projekt rozporządzenia o świadectwach pracy zakłada także wprowadzenie ułatwień dla osób z dysfunkcją wzroku. Planowane zmiany miałyby objąć dodanie kodów QR (fotokodów) na każdej stronie pomocniczego wzoru świadectwa pracy. Fotokod będzie zawierał informacje o  rodzaju dokumentu, numerach i orientacji stron oraz ogólnej liczbie stron. Na ostatniej stronie wzoru wskazane byłoby miejsce złożenia podpisu. Projekt tej zmiany jest obecnie w fazie konsultacji. 

 

Dowiedz się więcej:
Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Czechy

Brno, Praga

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.