Warunki newslettera

Regulamin newslettera, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem https://www.ca-staff.eu/Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

I.Definicje

 1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  1. Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
  2. Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
  3. Portal – serwis informacyjny dostępny pod adresem https://www.ca-staff.eu/
  4. Regulamin – Regulamin Newslettera;
  5. Administrator – Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  6. Użytkownik- osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
  7. Usługa – usługa Newsletter;

 

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

I.Zakres usług

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Newslettera polegają na:
  1. otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora;
  2. otrzymywaniu od Administratora informacji o najnowszych zmianach branżowych
 2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracyjnym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

 

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania Newslettera:
   1. Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz],
   2. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic), Windows 8 oraz Windows 10
   3. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym,
   4. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB],
   5. Rozdzielczość ekranu [1024×768/1280×1024],
   6. Mysz,
   7. Klawiatura,
   8. MS Internet Explorer lub Firefox.
  2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
   1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
   2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
   3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
   4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
   5. możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
   6. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
   7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

 

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Warunki zawarcia Umowy
  1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres e-mail;
  2. Formularz rejestracyjny wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej,
 2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
  1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z Newsletterów;
  2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
  3. W skutek rozwiązania Umowy
 3. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie powoduje cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowej. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres email: contact@ca-staff.eu lub wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa
 4. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia usługi Newsletter, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

 

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb świadczenia usługi Newsletter jest Administrator.
 2. Administrator zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
 3. Zgodnie z powyższym Regulaminem, Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych będzie przesyłał informacje marketingowe dotyczące jego produktów i usług.
 4. Bez odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych.

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

 1. Prawo i sąd właściwy Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 2. Wykładnia postanowień Regulaminu Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 901 911 197

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Czechy

Brno, Praga

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.