Ako sa k nám môžete pridať

Krok 1: V prípade zverejnenia inzerátu, zaslanie životopisu prostredníctvom pracovného portálu www.profesia.sk

Všetkým, ktorí majú záujem pre nás pracovať odporúčame sledovať pracovné ponuky na web stránke www.profesia.sk, kde zverejňujeme aktuálne obsadzované pracovné pozície.

Bez ohľadu na aktuálne otvorené výberové konania nás môžete kontaktovať zaslaním žiadosti a Vášho životopisu na emailovú adresu: alipovska@ca-staff.eu

Krok 2: Selekcia životopisov

Váš životopis posúdi naše HR oddelenie v spolupráci s vedúcimi jednotlivých oddelení a tí kandidáti, ktorých skúsenosti najviac zodpovedajú našim predstavám budú pozvaní do ďalšieho kola, ktorým môže byť  Assessment Centre alebo prvý pohovor.

Krok 3: Pozvanie na prvý pohovor

Na prvom pohovore sa kandidát stretne so špecialistom z HR oddelenia a vedúcim príslušného oddelenia, ktorého sa pozícia, o ktorú má záujem týka.

Cieľom pohovoru je zoznámiť sa s kandidátom (s jeho skúsenosťami, úrovňou jeho vedomostí a úrovňou jeho anglického jazyka), ako i odprezentovať našu spoločnosť, charakter obsadzovanej pozície a všeobecne porozumieť očakávaniam oboch strán.

Pokiaľ sa obsadzuje pozícia v strednom-vyššom manažmente, pravdepodobne pozveme kandidáta na viac ako jeden pohovor.

Krok 4: Ponuka spolupráce a zavŕšenie výberového konania

V tejto fáze odprezentujeme kandidátovi- finalistovi ponuku na spoluprácu a uzavrieme formality. Pred predložením našej ponuky môže byť kandidát požiadaný o poskytnutie telefonických referencií.

Krok 5: Nástup nového kandidáta

Vítame Vás na palube!

Počas prvých dní našej spolupráce sa nový kolega zúčastní celodenného programu, ktorý okrem iného zahŕňa:

- školenie o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, a o ochrane pred požiarmi,

- zoznámenie sa s HR oddelením, zástupcom IT oddelenia a správcom informačnej bezpečnosti a oboznámenie sa s pravidlami, podľa ktorých naša spoločnosť funguje,

- oboznámenie sa s právami a povinnosťami zamestnanca, ako i možnosťami kariérneho postupu v organizácii a s prideleným pracovným miestom,

- absolvovanie tzv. „office tour” za účelom zoznámenia sa s priestormi i novými kolegami a nadriadenými.

Prihláste sa na odber nášho newslettru

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Slovensko

Bratislava

Poľsko

Varšava, Vroclav, Krakov, Lodž

Česká republika

Brno, Praha

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma Contract Administration spoločnosť s ručením obmedzeným môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.