Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:
Kontaktný formulár

PERSONÁLNA ADMINISTRATÍVA

Komplexná služba Human Capital Solutions má za cieľ pokryť akékoľvek potreby firmy/zamestnávateľa, ktoré súvisia s ľudským kapitálom. Sme presvedčení, že komplexné a previazané riešenie umožňuje dosiahnutie efektivity v oblasti nákladov aj procesov a prináša tak očakávanú pridanú hodnotu. Rozsah a spôsob vykonania služieb vždy závisí na požiadavkách a potrebách Klienta.

Sme schopní vlastnými konzultantmi alebo prostredníctvom preverených partnerov poskytnúť služby v oblastiach:

• implementácia a správa dochádzkových a HR systémov správa benefitov,

• pracovné právo,

• oblasť bezpečnosti práce,

• talent management (assessment a development centrá),

• kompetenčné modely,

• recruitment,

• správa osobných zložiek zamestnancov,

• revízie a príprava pracovno - právnych dokumentov (t.j. zmlúv, interných predpisov),

• správa dochádzkových záznamov/systémov,

• správa benefitov,

• príprava podkladov pre výpočet miezd,

• výpočet rôznych nárokov zamestnanca (napr. nárok na dovolenku , platené voľno, výpovednú dobu, odstupné, podklady pre výpočet odmien, atď),

• monitoring dôležitých termínov v súvislosti s pracovno - právnym vzťahom (uplynutia skúšobnej doby, uplynutia pracovného pomeru na dobu určitú, harmonogram BOZP školenia a zdravotných prehliadok),

• spracovanie a výpočet cestovných náhrad,

• HR reporting,

• revízie a nastavenie procesov.

Súčasťou nášho riešenia je možnosť zriadenia hot - line pre vašich zamestnancov alebo prítomnosť konzultantov CA v sídle vašej spoločnosti (tzv. duty hours).

 

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

Pobočky na Slovensku
Bratislava
Contract Administration
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 502 033 00
fax. +421 254 645 032

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 2 502 033 00

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Slovensko

Bratislava

Poľsko

Varšava, Vroclav, Krakov, Lodž

Česká republika

Brno, Praha

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma Contract Administration spoločnosť s ručením obmedzeným môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.