Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:
Kontaktný formulár

SPRACOVANIE MIEZD

Externé spracovanie miezd pre malé a stredné podniky je v prevažnej väčšine prípadov veľmi jasne definovateľný proces, ktorý zahŕňa činnosti uvedené nižšie. Riešenie pre väčšie spoločnosti CA prispôsobuje už nastaveným procesom a konkrétnym potrebám danej spoločnosti.

• správa mzdových záznamov a výstupov plne v súlade s aktuálnou legislatívou a internými predpismi,

• spracovanie nástupov a výstupov,

• spracovanie zmien v personálnych a mzdových údajoch,

• spracovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov firmy v súvislosti so sociálnym a zdravotným poistením,

• import dochádzky na základe výstupu z dochádzkového systému,

• zúčtovanie mesačnej hrubej mzdy, náhrady za dovolenku, odmien, nadčasov, nepeňažných príjmov a iných foriem odmien a náhrad (napr. autá , dividendy...),

• výpočet zrážok zo mzdy a čistých miezd,

• výpočet odvodov dane z príjmov, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, dôchodkového sporenia,

• vypracovanie rekapitulácie výpočtu miezd, manažérsky a štatistický reporting (Trexima),

• vypracovanie podkladu pre zaúčtovanie miezd (general ledger report),

• príprava platobných príkazov na úhradu čistých miezd, záloh, zrážkovej dane z príjmov, sociálneho a zdravotného poistenia, dôchodkového sporenia, prípadne ďalších platieb tretím stranám,

• možnosť prevodu peňažných prostriedkov na klientský účet CA, ktorá následne zabezpečí distribúciu jednotlivých platieb,

• tlač diskrétnych výplatných pások, možnosť distribúcie elektronických výplatných pások v PDF zaistených heslom, možnosť generovania elektronických výplatných pások na E-portal,

• vypracovanie a odoslanie zákonných mesačných prehľadov,

• príprava potvrdenia o príjmoch, zápočtových listov, ELDP a ďalších potvrdení podľa potreby,

• spracovanie ročnej mzdovej agendy:

◦ kompletizácia ročných mzdových listov,

◦ vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov,

◦ výpočet tzv. povinného podielu osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

• poskytovanie informácií o zásadných zmenách v oblasti pracovného práva, sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia a daní z príjmov fyzických osôb.

Kontakt

Pre získanie dodatočných informácií nás kontaktujte:

Pobočky na Slovensku
Bratislava
Contract Administration
City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava, Slovensko
tel. +421 901 911 197
fax.

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Poľsko

Varšava, Vroclav, Krakov, Lodž

Slovensko

Bratislava

Česká republika

Brno, Praha

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma Contract Administration spoločnosť s ručením obmedzeným môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.