O NÁS

Contract Administration (CA) je stredoeurópskym lídrom v poskytovaní špecializovanej služby Business Process Outsourcing (BPO) v oblasti spracovania miezd a personálnej administratívy. Zamestnávame viac ako 250 odborníkov, ktorí sa zaoberajú personalistikou a vedú mzdovú agendu pre viac ako 500 klientov v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Poskytujeme našim zákazníkom komplexné riešenie vo sfére riadenia ľudských zdrojov (Human Capital Solutions), pretože sme presvedčení, že komplexné a previazané riešenie umožňuje dosiahnutie efektivity procesov i nákladov a prináša tak očakávanú pridanú hodnotu. Medzi štandardne poskytované služby patrí spracovanie miezd, personalistika, mzdový audit, mzdová pohotovosť a komplexné personálne a pracovno-právne poradenstvo a HR manažment (viacejnaše služby)

Naším cieľom je vždy vytvoriť dlhodobý vzťah založený na vzájomnej dôvere a rešpekte, pričom s klientom intenzívne komunikujeme a riešime všetky náležitosti včas a otvorene.

Pri poskytovaní našich služieb sa sústredíme najmä na:

  • Spoľahlivosť našich služieb a minimalizáciu rizika vyplývajúceho z nesúladu s platnými účtovnými a daňovými predpismi,
  • Úplnú diskrétnosť pri práci s informáciami,
  • Prispôsobenie poskytovanej služby skutočným potrebám klienta, rešpektovanie jeho špecifík,
  • Dostupnosť a flexibilitu našich služieb, zabezpečenú promptnými reakciami na Vaše požiadavky.

Prihláste sa na odber nášho newslettru

Ak chcete byť včas a správne informovaní, prihláste sa na odber nášho newslettru.

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratislava
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Varšava
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration

ul. Strzegomska 142A
54-429 Vroclav
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Krakov
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration

ul. Nawrot 114
90-029 Lodž
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praha
✆: +420 221 111 611

Slovensko

Bratislava

Poľsko

Varšava, Vroclav, Krakov, Lodž

Česká republika

Brno, Praha

Voľba cookie súborov na tejto stránke

Firma Contract Administration spoločnosť s ručením obmedzeným môže využívať cookie súbory na uchovávanie prihlasovacích údajov, skladovanie údajov na účely optimalizácie funkčností webového sídla a zverejňovanie reklám prispôsobených Vašim záujmom. Podľa nižšie uvedeného postupu vyjadrite svoj súhlas alebo nesúhlas s využívaním funkčných alebo reklamných cookie súborov na tomto webovom sídle.

zamknij Táto web stránka používa cookies v súlade scookies smernicami. Môžete nastaviť podmienky uchovávania a prístupov cookies vo Vašom prehliadači.