Skontaktuj się z naszymi specjalistami
Formularz kontaktowy

Doradztwo w obszarze Human Capital

Utrzymanie wartościowych Pracowników i pozyskiwanie najlepszych Kandydatów z rynku to dziś jedno z podstawowych wyzwań w obszarze HR.

Pracownicy oraz Kandydaci, poza oczekiwaniami finansowymi, coraz bardziej cenią sobie inne obszary związane z pracą. Do najbardziej istotnych zalicza się m.in.:

 • Możliwość rozwijania kompetencji
 • Możliwość awansu
 • Work-life balance

Rosnące oczekiwania pracowników sprawiają, że tym ważniejsze staje się dbanie o maksymalne wykorzystanie kompetencji w organizacjach. Zaniedbanie tego obszaru rodzi zarówno ryzyko związane z odejściem najbardziej wartościowych Pracowników jak i ryzyko niewypracowania zamierzonych celów biznesowych przez Organizację.

 

Systemowe rozwiązania, wspierające efektywność Pracowników stają się więc nie tylko dobrą praktyką, ale wręcz koniecznością. Wspomniane rozwiązania to przede wszystkim:

 • Ukierunkowanie działań Pracowników na realizację celów biznesowych
 • Trafne zdefiniowanie kompetencji niezbędnych do realizacji celów w danych obszarach biznesowych
 • Polityka wynagradzania, która jednocześnie wspiera realizację celów Organizacji i buduje atrakcyjność Organizacji jako Pracodawca

 

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

Diagnoza efektywności pracy
 • Analiza porównawcza dotycząca wskaźników efektywności
 • Zwrot z inwestycji w Kapitał Ludzki
 • Zysk na Pracownika, przychód na Pracownika
 • Wielkość zatrudnienia w poszczególnych obszarach merytorycznych
 • Przegląd stosowanych rozwiązań HR
 • Stworzenie rekomendacji dotyczących obszarów maksymalizacji efektywności pracy
Dlaczego warto?
 • Nabycie wiedzy dotyczącej poziomu efektywności pracy w Organizacji
Optymalizacja procesów (w tym procesów HR)
 • Analiza przebiegu procesów - przegląd regulaminów, procedur, wywiady z właścicielami procesów
 • Stworzenie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów
 • Zdefiniowanie mierników efektywności procesów
 • Stworzenie dokumentacji - procedur realizacji procesów
Dlaczego warto?
 • Zwiększenie skuteczności realizacji procedur, zwiększenie poziomu respektowania obowiązujących procedur
 • Uwolnienie części czasu pracowników
 • Kalibracja (uspójnienie sposobu realizacji) realizacji kluczowych procesów
Systemy Okresowej Oceny Pracowników
 • Pozostają one w ścisłym powiązaniu z czynnościami wykonywanymi wewnątrz firmy.
 • Przegląd istniejących rozwiązań dotyczących Oceny Okresowej (częstotliwość, formularze)
 • Wdrożenie / modyfikacja systemu Okresowej Oceny Pracowników
Dlaczego warto?
 • Poprawa trafności decyzji personalnych (awanse, sukcesje, zwolnienia)
 • Poprawa efektywności działań rozwojowych / programów naprawczych
Systemy Zarządzania przez Cele
 • Wdrożenie systemowego rozwiązania dotyczącego zarządzania wynikami/zarządzania przez cele (KPI) – uspójnienie zasad
 • Propozycja listy KPI
 • Przeszkolenie kadry managerskiej w zakresie delegowania/odbioru zadań/celów
Dlaczego warto?
 • Ukierunkowanie działań Pracowników na realizację celów strategicznych Organizacji
 • Poprawa efektywności delegowania zadań oraz rzetelności odbioru zadań
 • Poprawa stopy zwrotu z inwestycji w Kapitał Ludzki
Modele Kompetencyjne
 • Zaprojektowanie i wdrożenie słownika kompetencyjnego oraz stanowiskowych profili kompetencyjnych
Dlaczego warto?
 • Poprawa trafności procesów rekrutacyjnych
 • Poprawa diagnozy potencjału kompetencyjnego przy awansach/sukcesjach
 • Poprawa diagnozy obszarów rozwoju - zwieszenie trafności działań rozwojowych
Optymalizacja polityki wynagradzania, w tym projektowanie systemów premiowych
 • Porównanie płac ze standardami rynkowymi
 • Stworzenie / ujednolicenie siatki płac wg grup / poziomów stanowisk
 • Uspójnienie systemu premiowego (pułapy premiowe)
Dlaczego warto?
 • Urynkowienie poziomów wynagradzania / poziomów premiowania
 • Zwiększenie transparentności
 • Zwiększenie efektywności systemów premiowych – uzależnienie poziomów wynagradzania od realnie wypracowywanej wartości dodanej
 • Rozwój kompetencji menedżerskich
Rozwój kompetencji menedżerskich
 • Diagnoza kompetencji menedżerskich
  • Ocena 360’
  • Assessment/Development Centre
 • Działania rozwojowe (warsztaty, konsultacje indywidualne)
  • Delegowanie i rozliczanie celów/zadań
  • Planowanie pracy zespołów
  • Rozwiązywanie konfliktów
Dlaczego warto?
 • Efektywne zarządzanie podległymi zespołami przez Menedżerów
 • Bardziej efektywne wykorzystanie kompetencji Pracowników
 • Szybszy rozwój Pracowników/Organizacji
 • Zmniejszenie rotacji Pracowników
Badanie Satysfakcji Pracowniczej
 • Zaprojektowanie ankiety/ankiet badania satysfakcji pracowniczej w poszczególnych grupach stanowisk
 • Przeprowadzenie badania w organizacji
 • Raport zawierający rekomendacje
Dlaczego warto?
 • Maksymalizacja efektywności działań zwiększających poziom zaangażowania Pracowników
Warsztaty rozwojowe – kompetencje inter i intrapersonalne
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Współpraca
 • Asertywność
 • Zarządzanie stresem
Dlaczego warto?
 • Maksymalizacja efektywności Pracowników
 • Maksymalizacja efektywności współpracy – wewnątrz i pomiędzy zespołami

Kontakt

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Oddziały w Polsce
Warszawa
Contract Administration
Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska
tel. +48 22 295 3200
fax.
Oddziały w Polsce
Wrocław
Contract Administration
Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław, Polska
tel. +48 71 733 1300
fax.
Oddziały w Polsce
Kraków
Contract Administration
Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków, Polska
tel. +48 12 334 9100
fax.
Oddziały w Polsce
Łódź
Contract Administration
Sp. z o.o.
ul. Nawrot 114
90-029 Łódź, Polska
tel. +48 42 671 8560
fax.

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 901 911 197

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Czechy

Brno, Praga

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.