Wrześniowe zmiany w Kodeksie Pracy

05.09.2019

W tym miesiącu wchodzą w życie aż cztery istotne zmiany w Kodeksie pracy. We wrześniu zmieniają się zasady wynagradzania i zatrudniania młodocianych, wydawania świadectw pracy oraz regulacje dotyczące dyskryminacji i mobbingu. Od kiedy dokładnie zaczynają obowiązywać nowe przepisy?

biuro biznes prawo pracy

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA – zatrudnienie i wynagradzanie pracowników młodocianych, urlop szkoleniowy

1 września 2019 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące zatrudniania i wynagradzania pracowników pomiędzy 15. a 18. rokiem życia. Pierwsza zmiana to podwyżka wynagrodzenia w wysokości 1 punktu procentowego. Będzie ono obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1 września 2019 roku wynosi:

  • nie mniej niż 5 proc. w pierwszym roku nauki
  • nie mniej niż 6 proc. w drugim
  • nie mniej niż 7 proc. w trzecim roku nauki

Pracodawca może wystąpić o refundację kosztów podwyżki z Funduszu Pracy.

Drugą, nie mniej ważną zmianą pozostającą w mocy od 1 września jest nabycie przez pracowników przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu zawodowego prawa do 6 dni urlopu szkoleniowego.

ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 7 WRZEŚNIA – świadectwa pracy, mobbing, dyskryminacja, urlopy

7 września w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy.  Zgodnie z nimi pracodawca powinien wydać dokument w dniu zakończenia pracy, jeśli jednak nie jest to możliwe ma na to 7 dni, licząc od dnia ustania stosunku pracy. Pracownik natomiast zyskuje 14-dniowy okres na ewentualne zwrócenie się do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy lub do sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.

Nowe przepisy zakładają kary pieniężne dla pracodawców spóźniających się w wydaniem świadectwa pracy. Wyniosą one od 1 tyś. złotych do nawet 30 tyś złotych.

Więcej na temat nowych zasad wydawania świadectw pracy

7 września zmieniają się także przepisy odnoszące się do kwestii mobbingu i dyskryminacji. Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację, w wyniku którego każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Dotychczas katalog  miał charakter zamkniętej listy zachowań mających cechy dyskryminacji.

Ponadto, każdy pracownik, który doświadczył mobbingu, lecz nie rozwiązał umowy o pracę, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania (w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę).

Więcej na temat zwiększenia ochrony osób zatrudnionych

Od 7 września 2019 roku zmianie ulegną także przepisy dotyczące zasad wykorzystania urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich oraz tzw. tacierzyńskich (część urlopu macierzyńskiego niewykorzystana przez matkę dziecka, którą wykorzystuje ojciec).

Według nowych regulacji uprawnienia do takich urlopów zostały rozszerzone o pracowników innych niż matka i ojciec, będących członkami najbliższej rodziny (babcia, dziadek, siostra, brat).

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj nasz newsletter!

Contract Administration

City Business Center 5 Karadžicova 16
821 08 Bratysława
✆: +421 2 502 033 00

Contract Administration

Masarykova 34/413
602 00 Brno
✆: +420 542 425 824

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
✆: +48 22 295 3200

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142A
54-429 Wrocław
✆: +48 71 733 1300

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Smoleńsk 18/1
31-112 Kraków
✆: +48 12 334 9100

Contract Administration
Sp. z o.o.

ul. Nawrot 114
90-029 Łódź
✆: +48 42 671 8560

Contract Administration

U Garáží 1611/1 Praha 7 Holešovice
Praga
✆: +420 221 111 611

Słowacja

Bratysława

Czechy

Brno, Praga

Polska

Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź

Wybory dotyczące plików cookie na tej stronie

Firma Contract Administration Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać z plików cookie, aby przechowywać informacje na temat logowania, zbierać dane w celu optymalizowania funkcjonalności witryny i dostarczać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. W opisany poniżej sposób wybierz, czy ta witryna może używać funkcjonalnych lub reklamowych plików cookie.

Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.